DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

DSO Hizmetleri > Yatırım Teşvik


2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni sistem, genel teşvik sistemi, bölgesel-sektörel uygulamalar, stratejik yatırımlar ve büyük yatırımlar olmak üzere dört çatı altında toplanıyor. Ayrıca öncelikli yatırım konuları ve bir alt bölge desteklerinden yararlanabilecek yatırımlar gibi alt unsurları içeriyor.

Karar’da EK-4’te yer alan teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile aranan şartları sağlayamayan yatırım konuları hariç olmak üzere, asgarî sabit yatırım tutarının üzerindeki tüm yatırımlar, bölgesel ayrım yapılmaksızın gümrük vergisi muafiyeti ile katma değer vergisi (KDV) istisnasından yararlanabiliyorlar. (Genel teşvik sistemi)

Bölgesel uygulamalarda ise, bölgelere göre belirlenmiş sektörlerde, kısıtlamalar haricinde, belirlenen asgari yatırım tutarı, asgari kapasite koşullarını sağlayan yatırımlar, genel teşvik sistemine ilaveten “Sigorta primi işveren hissesi desteği”, “Vergi indirimi” “Yatırım yeri tahsisi”, “Faiz Desteği” uygulamalarından yararlanabiliyorlar. Denizli’de desteklenen sektörler de faiz desteği haricinde bu desteklerden faydalanabiliyor.

Stratejik yatırımlar ise 500 milyon TL üzerinde olması kaydıyla bölgesel teşviklere ilaveten  bina inşaat harcamaları KDV iadesinden de yararlanıyor. Bu yatırımlar altıncı bölgede yapıldığında “Gelir Vergisi Stopajı Desteği” ve Sigorta Primi Desteği” de devreye giriyor.

Teşvik yasasına ilişkin özet bilgiler ve illerin bölgesel ayrımı için lütfen tıklayınız.

Denizli'de bölgesel teşviklerden yararlanabilecek sektörler ve asgari yatırım tutarı, kapasite vb. şartları görmek için lütfen tıklayınız.

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın tam metni için lütfen tıklayınız.

2012/1 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in tam metni için lütfen tıklayınız.

Bölgesel teşviklerde geçen “US-97 Ulusal Faalıyet ve Ürün Sınıflaması” için lütfen tıklayınız.

Videolar
ETKİNLİK TAKVİMİ
Videolar

AB Bilgi Merkezi Yayınlar Bilgi Güncelleme Meslek Komiteleri Online Hizmetler Projeler
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HAKKINDA
TÜM CEVAPLAR İÇİN
www.istihdamatesvik.com
DENİZLİ’DE KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İÇİN GÜÇLÜ DİYALOG VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM PROJESİ
KAMU SPOTU
DENİZLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN
KALİTELİ MESLEKİ EĞİTİM İHTİYACINA
ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ADIMLAR
KAMU SPOTU
YA BİRGÜN MESLEK LİSELERİ OLMASAYDI?
                                       
DSO İLETİŞİM MERKEZİ
0258 242 10 04