DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

-23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmî Gazete “––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 353)

-23 Kasım 2018 Tarihli ve 30604 Sayılı Resmî Gazete “––  Ürdün Haşimi Krallığı Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 354)

-17 Kasım 2018 Tarihli ve 30598 Sayılı Resmî Gazete “––  Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-16 Kasım 2018 Tarihli ve 30597 Sayılı Resmî Gazete “––  Genel Aydınlatma Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-16 Kasım 2018 Tarihli ve 30597 Sayılı Resmî Gazete “––  Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/52)

-15 Kasım 2018 Tarihli ve 30596 Sayılı Resmî Gazete “––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2016/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

-14 Kasım 2018 Tarihli ve 30595 Sayılı Resmî Gazete “––  Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik

-11 Kasım 2018 Tarihli ve 30592 Sayılı Resmî Gazete “––  Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2018/1)

-11 Kasım 2018 Tarihli ve 30592 Sayılı Resmî Gazete “––  Varlığa veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-58.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-58.1a)

-11 Kasım 2018 Tarihli ve 30592 Sayılı Resmî Gazete “––  Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-59.1.c)

-9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmî Gazete “––  Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-9 Kasım 2018 Tarihli ve 30590 Sayılı Resmî Gazete “––  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/4) 

-7 Kasım 2018 Tarihli ve 30588 Sayılı Resmî Gazete “––  Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

-3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “––  Türk-Moldova Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 304)

-3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete - 2. Mükerrer “––  TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesinin 6, 8 ve 9 Numaralı Eklerine İlişkin Olarak 12 Ekim 2017 Tarihinde Kabul Edilen Ekli Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 308)

-3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete “––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

-3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete “––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152)

-3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete “––  Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-3 Kasım 2018 Tarihli ve 30584 Sayılı Resmî Gazete “––  Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

-2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmî Gazete “–– Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 300)

-2 Kasım 2018 Tarihli ve 30583 Sayılı Resmî Gazete “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

-1 Kasım 2018 Tarihli ve 30582 Sayılı Resmî Gazete “––  Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı Kararı-1 Kasım 2018 Tarihli ve 30582 Sayılı Resmî Gazete “––  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/10/2018 Tarihli ve 8152 Sayılı Kararı                                                        

 -31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete “––  İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)

-31 Ekim 2018 Tarihli ve 30581 Sayılı Resmî Gazete “––  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502)

-27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete “––  Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 5)

-27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete “––  Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2018/38)

-27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete “––  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)

-27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete “––  Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)

-27 Ekim 2018 Tarihli ve 30578 Sayılı Resmî Gazete “––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)

-24 Ekim 2018 Tarihli ve 30575 Sayılı Resmî Gazete “