DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
 
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Güncel Mevzuat Değişiklikleri

-15 Aralık 2017 Tarihli ve 30271 Sayılı Resmî Gazete—  Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel Araştırma Kurumu İktisadi İşletmesi’nin Ulusal Teknik Onay Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2017-26)"

-15 Aralık 2017 Tarihli ve 30271 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/29)"

-15 Aralık 2017 Tarihli ve 30271 Sayılı Resmî Gazete—  Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete “2017/10929    Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Olarak İlave Toplu Konut Fonu Tahsili Hakkında Karar"

-14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 146)"

-14 Aralık 2017 Tarihli ve 30270 Sayılı Resmî Gazete “—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 300) " 

-8 Aralık 2017 Tarihli ve 30264 Sayılı Resmî Gazete  —  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/28)"

-7 Aralık 2017 Tarihli ve 30263 Sayılı Resmî Gazete— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/6)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ"

-6 Aralık 2017 Tarihli ve 30262 Sayılı Resmî Gazete—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 299)"

-5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete7061  Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"

-5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete—  Asansörlerin Tasarımına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (SGM: 2017/18)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2017/33)"

-5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 27)"

-5 Aralık 2017 Tarihli ve 30261 Sayılı Resmî Gazete—  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 15)"

-2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete 2017/10994      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete—  Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği

-2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/33)

-2 Aralık 2017 Tarihli ve 30258 Sayılı Resmî Gazete—  4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2018 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2018/1)"

-1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-1 Aralık 2017 Tarihli ve 30257 Sayılı Resmî Gazete—  Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/23)"

-30 Kasım 2017 Tarihli ve 30256 Sayılı Resmî Gazete—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/31)"

-29 Kasım 2017 Tarihli ve 30255 Sayılı Resmî Gazete—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/32)"

-26 Kasım 2017 Tarihli ve 30252 Sayılı Resmî Gazete—  İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-24 Kasım 2017 Tarihli ve 30250 Sayılı Resmî Gazete—  Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği (2014/55)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/42)"

-23 Kasım 2017 Tarihli ve 30249 Sayılı Resmî Gazete “—   İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/27)"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10796      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10798      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10799      İran Menşeli Polyester Elyaf İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar"

-22 Kasım 2017 Tarihli ve 30248 Sayılı Resmî Gazete “2017/10901      İthalat Rejimi Kararına Ek Karar" 

-18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete 7060    Helal Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

-18 Kasım 2017 Tarihli ve 30244 Sayılı Resmî Gazete “—   Yeraltı Kömür İşletmelerinde İşçi Maliyetlerine Uygulanacak Desteğe İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

-16 Kasım 2017 Tarihli ve 30242 Sayılı Resmî Gazete — İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete “—  Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2017/22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/46)"

-11 Kasım 2017 Tarihli ve 30237 Sayılı Resmî Gazete “—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484)"

-8 Kasım 2017 Tarihli ve 30234 Sayılı Resmî Gazete2017/10972    Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"

-7 Kasım 2017 Tarihli ve 30233 Sayılı Resmî Gazete—  Yerli Ürün Kullanılması ile İlgili 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi" 

-3 Kasım 2017 Tarihli ve 30229 Sayılı Resmî Gazete —   Türk Gıda Kodeksi Kakao ve Çikolata Ürünleri Tebliği (No: 2017/29) 

-2 Kasım 2017 Tarihli ve 30228 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 26)"

-1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer—  Binalarda Enerji Performansı Ulusal Hesaplama Yöntemine Dair Tebliğ (No: MHG/2017-26)"

-1 Kasım 2017 Tarihli ve 30227 Sayılı Resmî Gazete – Mükerrer—  Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/16)" 

-28 Ekim 2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmî Gazete—   İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2017/11)"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Kanatlı Hayvan Eti Üretiminde Sözleşmeli Üretime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/3)"

-27 Ekim 2017 Tarihli ve 30223 Sayılı Resmî Gazete—  Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/5) " 

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/9)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2017/30)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/21)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/22)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/23)"

-20 Ekim 2017 Tarihli ve 30216 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/24)"

-17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/12)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-17 Ekim 2017 Tarihli ve 30213 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/25)"

-13 Ekim 2017 Tarihli ve 30209 Sayılı Resmî Gazete “—  Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 

-12 Ekim 2017 Tarihli ve 30208 Sayılı Resmî Gazete—  İçme ve Kullanma Suyu Temini ve Dağıtım Sistemleri Hakkında Yönetmelik 

-7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete “—   Sığır Eti İthalatında Sağlık ve Teknik Şartların Belirlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2017/43)"

-7 Ekim 2017 Tarihli ve 30203 Sayılı Resmî Gazete —   Türkiye – Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA II) Çerçeve Anlaşmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)" 

-6 Ekim 2017 Tarihli ve 30202 Sayılı Resmî Gazete—   2018 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2017/2)"

-5 Ekim 2017 Tarihli ve 30201 Sayılı Resmî Gazete—   Türk Gıda Kodeksi Kahve ve Kahve Ekstraktları Tebliği (Tebliğ No: 2016/7)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2017/31)"

-3 Ekim 2017 Tarihli ve 30199 Sayılı Resmî Gazete—   Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standart Uygulamalara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" 

-1 Ekim 2017 Tarihli ve 30197 Sayılı Resmî Gazete —   İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ"

-30 Eylül 2017 Tarihli ve 30196 Sayılı Resmî Gazete —   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)"

-27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete2017/10840      193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar" 

-27 Eylül 2017 Tarihli ve 30193 Sayılı Resmî Gazete—   Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 14)"

-26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete —  Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2017/1)"

-26 Eylül 2017 Tarihli ve 30192 Sayılı Resmî Gazete —  Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Genel Tebliği (Seri No: 4)"

-24 Eylül 2017 Tarihli ve 30190 Sayılı Resmî Gazete “2017/10828   Oda ve Borsaların, 2017 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında Karar" 

-23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2017/10)"

-23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"

-23 Eylül 2017 Tarihli ve 30189 Sayılı Resmî Gazete “—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ"

-22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete “—  Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-22 Eylül 2017 Tarihli ve 30188 Sayılı Resmî Gazete “—  Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"

-21 Eylül 2017 Tarihli ve 30187 Sayılı Resmî Gazete “—  Maden Yönetmeliği"