DENİZLİ SANAYİ ODASI
DENİZLİ CHAMBER OF INDUSTRY
Kullanıcı Girişi   @  TR | ENG
    
     
DUYURULAR
BASIN
ÖNERİ ve
ŞİKAYETLER

Denizli Sanayi Odası İstatistikler
Dosyalar Anasayfa > İSTİHDAM
Denizli ve Türkiye'de Sosyal Güvenlik Kapsamındaki İstihdam İstatistikleri.(2019)
Population Under Coverage of Social Security İn Denizli And Turkey.(2019)
Denizli İli SSK'lı İstihdam Sayısı (2002-2014)
Number of Employees Under Service Contract in Denizli (2002-2014)
Denizli İli Sektörel-Ayrıntılı SSK'lı İstihdam Sayıları (2011-2014)
Number of Work Place and E.U.S.C. in Denizli – Monthly (2011-2014)
Denizli İli Sektörel-Ayrıntılı SSK'lı İstihdam Sayıları (2002-2010)
Number of Work Place and E.U.S.C. in Denizli – Monthly (2002-2010)
Denizli İli Tekstil Sektörü Aylık SSK'lı İstihdam Sayıları (2002-2014)
E.U.S.C. of Denizli and Denizli’s Textile Sector-Monthly (2002-2014)
Denizli-Türkiye Tekstil Sektörü ve Toplam SSK'lı İstihdam Sayıları (2005-2012)
Textile and Total E.U.S.C. in Denizli & Turkey –Monthly (2005-2012)
2013-2014 Denizli SSK'lı İstihdam Sayıları En Çok Azalan/Artan Sektörler
2013-2014 Sectors in Which E.U.S.C. Employment is Most Changed in Denizli
SGK Kadın-Erkek Denizli-Türkiye_TR(2019)
SGK Kadın-Erkek Denizli-Türkiye_ENG(2019)
SSK'lı (Hizmet Akdi İle Çalışanların) İllere Göre Dağılımı(2019)
E.U.S.C. of Turkey By Provinces (2019)
Denizli - Türkiye Alınan Açık İşler Ve İşe Yerleştirmeler (İŞKUR 2004-2019)
Denizli - Turkey Vacancies Taken And Vacancies Filled (ISKUR 2004-2019)
Denizli - Türkiye İşsizlik Ödeneği Almaya Hak Kazananlar (İŞKUR 2004-2019)
Denizli - Turkey The Ones Who Have The Right To Receive The Unemployment Compensation (İŞKUR 2004-2019)
Denizli - Türkiye Alınan Başvurular Ve İşe Yerleştirmeler (İŞKUR 2004-2018)
Denizli - Turkey Receiving Applications and Work Placements (İŞKUR 2004-2018)
İller Bazında İş Gücü - İşsizlik Oranı İstatistikleri -(2010)
Labour Force Indicators by Province -(2010)
İller Bazında İş Gücü - İşsizlik Oranı İstatistikleri (2009)
Labour Force Indicators by Province (2009)
İller Bazında İş Gücü - İşsizlik Oranı İstatistikleri -(2013)
Labour Force Indicators by Province -(2013)
İller Bazında İş Gücü - İşsizlik Oranı İstatistikleri(2008)
Labour Force Indicators by Province(2008)
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşçi Sayılarının (Aralık 2009-Aralık 2010) Değişimi
Sectoral Comparison of E.U.S.C. in Denizli, December 2009-December 2010
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşçi Sayılarının (Aralık 2008-Aralık 2009) Değişimi
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşçi Sayılarının (Aralık 2010-Aralık 2011) Değişimi
Sectoral Comparison of E.U.S.C. in Denizli, December 2010-December 2011
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşçi Sayılarının (Aralık 2006-Aralık 2007) Değişimi
Sectoral Comparison of E.U.S.C. in Denizli, December 2007-December 2006
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşyeri Sayılarının (Aralık 2006-Aralık 2007) Değişimi
Sectoral Comparison of Number of Work Places in Denizli, December 2007-December 2006
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşçi Sayılarının (Aralık 2005-Aralık 2006) Değişimi
Sectoral Comparison of E.U.S.C. in Denizli, December 2005-December 2006
Sektörlere Göre Denizli İli SSK'ya Kayıtlı İşyeri Sayılarının (Aralık 2005-Aralık 2006) Değişimi
Sectoral Comparison of Number of Work Places in Denizli, December 2005-December 2006
Denizli, Tekstil ve Türkiye SSK'lı İşçilerin Kadın-Erkek Dağılımı(2013-2017)
Distribution of Female-Male Employment in Denizli & Turkey - E.U.S.C.(2013-2017)
Videolar
ETKİNLİK TAKVİMİ
Videolar

AB Bilgi Merkezi Yayınlar Bilgi Güncelleme Meslek Komiteleri Online Hizmetler Projeler
İSTİHDAM TEŞVİKLERİ HAKKINDA
TÜM CEVAPLAR İÇİN
www.istihdamatesvik.com
DENİZLİ’DE KAYITLI İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İÇİN GÜÇLÜ DİYALOG VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIM PROJESİ
KAMU SPOTU
DENİZLİ MERMER SEKTÖRÜNÜN
KALİTELİ MESLEKİ EĞİTİM İHTİYACINA
ÇÖZÜM İÇİN ORTAK ADIMLAR
KAMU SPOTU
YA BİRGÜN MESLEK LİSELERİ OLMASAYDI?
                                       
DSO İLETİŞİM MERKEZİ
0258 242 10 04