DENİZLİ SANAYİ ODASI
Oda Aidat Borçlarına Yapılandırma

Sayın üyemiz;

 

7256 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 4.maddesinin 6.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları da (2020 yılı aidatı 2. taksit ödemeleri hariç) yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 

Yapılandırmaya giren aidat borç asıllarına ait faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 31 Ocak 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

 

  1. Yapılandırma başvuru dilekçesi’ni doldurularak Odamız muhasebe bölümüne veya omer@dso.org.tr adresine e posta ile,

 

  1. https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak başvuru yapılabilecektir.

 

Üyelerimiz ödemelerini peşin olarak ödeyebileceği gibi 6 aylık taksit yaptırması durumunda birinci taksiti 28 Şubat 2021 tarihi olup, kalan beş taksit 1’er aylık dönemler halinde ödenecektir.

 

“Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.”  

 

Üyelerimiz ödemelerini Odamız web sitesinde bulunan Online Tahsilat bölümünden (https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp) yapabileceği gibi aşağıda bilgileri verilen banka hesabımıza da ödeme yapabileceklerdir.                                

 

Halkbankası / Denizli Şubesi

 

IBAN NO: TR15 0001 2009 3520 0016 0001 67