DENİZLİ SANAYİ ODASI
Oda Aidat Borçlarına Yapılandırma

Sayın Üyemiz;

7326 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” 09 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 10.maddesinin 4.fıkrası ile oda ve borsalara olan aidat borçları (2021 yılı aidatları hariç) yapılandırma kapsamına alınmıştır.

 

Yapılandırmaya giren aidat borç asıllarına ait faiz, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Üyelerimizin yapılandırmadan yararlanabilmesi için 30 Eylül 2021 tarihine kadar müracaat etmeleri gerekmektedir.

Yapılandırmadan faydalanacak üyelerimiz aşağıda belirtilen yöntemlerden birini kullanarak başvuruda bulunabilecektir:

 

  1. Arka sayfa’da bulunan yapılandırma başvuru dilekçesi’ni doldurularak Odamız muhasebe bölümüne veya omer@dso.org.tr adresine e posta ile,

 

  1. https://ebelge.tobb.org.tr adresinden veya https://www.turkiye.gov.tr üzerinden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)-Kimlik Doğrulama Hizmetleri-TOBB Oda/Borsa Üye Bilgi Sistemi linki kullanılarak başvuru yapılabilecektir.

 

Üyelerimiz ödemelerini peşin olarak ödeyebileceği gibi 6 aylık taksit yaptırmaları halinde birinci taksitini 31 Ekim 2021 tarihinde kalan beş taksiti ise 1’er aylık dönemler halinde ödeyebileceklerdir.

 

“Taksitlerden herhangi birinin Kanunda öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, yapılandırma iptal edilerek aidat borcu eski haline döndürülecektir. Ödenmeyen kısma, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.”  

 

Üyelerimiz ödemelerini Odamız veznesine nakit, kredi kartı ile ödeyebileceği gibi web sitemizde bulunan (www.dso.org.tr)  Online Tahsilat bölümünden (https://uye.tobb.org.tr/hizliaidatodeme.jsp) kredi kartı ile veya aşağıda bilgileri verilen banka hesabımıza da ödeme yapabileceklerdir.                                

 

Halkbankası / Denizli Şubesi

IBAN NO: TR15 0001 2009 3520 0016 0001 67