Kalite Politikası

Kalite Politikamız;

• Kuruluş kanunumuz ile ilgili mevzuatlarımız çerçevesinde ve dünyadaki gelişmeler paralelinde Denizli sanayisinin en üst düzeydeki yasal temsilcisi olma sıfatı ile üyelerimiz arasındaki birlik ve dayanışmayı, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak,

• Kalite Yönetim Sisteminin sürekli iyileştirilmesini ve üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak,

• Üyelerimizin birbirleriyle ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek disiplinini ve ahlakını korumaya yönelik hizmetleri yürütmektir. 
 

Bunları gerçekleştirmek için;
  • Üye ve Personel eğitimine önem veririz.

  • Üye ve personel memnuniyeti temel amacımızdır.

  • Takım ruhunun oluşturulması için ortak değerler belirleriz.

  • Mesleki disiplini ve ahlakı korumaya yönelik çalışmalar yaparız.

  • Kurum içi ve kurum dışı iletişimi güçlendiririz.

  • Sosyal dayanışmaya ve kültürel faaliyetlere destek veririz.

  • Bölgesel gelişmeyi sağlamak amacıyla mesleki ve teknik eğitime destek veririz.