Üye Bilgi Güncelleme

Sayın Üyemiz,

TOBB Muamelat Yönetmeliği’nin 14.maddesi gereğince, Oda hizmet, faaliyet ve duyurularımızı üyelerimize daha hızlı ulaştırmak ve süreli konularda verimli bir iletişim sağlamak amacıyla Odamız kayıtlarının güncellenmesi çalışmaları yapılmaktadır.

Bu kapsamda, firmanıza ait bilgilerin Üye Bilgi Güncelleme Formuna işlenerek Odamıza gönderilmesini (e-mail: dso@dso.org.tr) önemle rica ederiz.